Bài 5: Sử dụng đồng hồ VOM
Nội dung chính 1. Hướng dẫn sử dụng đồng hồ VOM 2. Các tình huống đo sai dẫn đến hư hỏng đồng hồ 3. Một số video tham khảo thêm Phần 1: Các video của hocdienoto Đồng hồ VOM được sử dụng phổ biến khi tiến hành sửa chữa các hệ thống điện trên ô… .