Bài 5: Tìm hiểu hoạt động của van tiết lưu trong hệ thống lạnh ôtô
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động của van tiết lưu trên hệ thống điều hòa ôtô. Một số loại van tiết lưu thường gặp 2. Các hư hỏng thông thường và cách khắc phục Phần 1: Các video của Hocdienoto Tìm hiểu van tiết lưu (loại nhiệt) hệ thống lạnh ôtô Van tiết… .