Bài 2: Học các kiến thức cơ bản về xe Hybrid
Nội dung chính 1. Các kiến thức cơ bản nhất về xe Hybrid 2. Nguyên lý hoạt động của các hệ thống cơ bản trên Hybrid Phần 1: Các video của Hocdienoto Tìm hiểu các chế độ hoạt động cơ bản trên xe Camry Hybrid 2007 Trên xe Hybrid gồm có bộ nguồn DC cao… .