Bài 6: Xác định chân ra và kiểm tra relay
Nội dung chính: 1. Hiểu được công dụng, hoạt động của relay 2. Xác định được chân ra của relay 3. Kiểm tra được relay Phần 1: Các video của hocdienoto Relay là thiết bị điều khiển trung gian rất thường gặp trên ôtô Bài này hướng dẫn cách xác định chân ra theo cách… .