Tìm hiểu các chức năng trên xe Tesla model S 70 2016
Tìm hiểu màn hình điều khiển trên xe Tesla model S 70 2016 Hiện nay tại các nước phát triển, xu hướng sử dụng xe điện đang được khuyến khích, do sự thân thiện môi trường của nó. Người mua xe sẽ được chính phủ trợ giá. Hãng Tesla hiện là hãng có thị phần… .