Bài 1: Tra cầu chì – relay trên xe
Nội dung chính 1. Hiểu được nguyên lý hoạt động của hộp cầu chì trên ôtô. Phương pháp tra cầu chì trên sơ đồ đấu dây của Toyota 2. Thực hành tra cầu chì trên xe Phần 1: Các video của hocdienoto Khi xảy ra sự cố về điện trên xe, người sử dụng sẽ… .