Bài 10: Tại sao mạng CAN sử dụng cáp xoắn đôi
Cũng như các hệ thống điện trên ô tô, mạng CAN cũng chịu ảnh hưởng của việc nhiễu từ trường (từ trường do có dòng điện chạy trong dây dẫn). Có nhiều phương pháp để giảm thiểu sự nhiễu này, và một trong số đó là sử dụng cáp xoắn đôi để truyền tín hiệu.… .