Các hư hỏng liên quan đến hệ thống kiểm soát khí xả
Nội dung chính 1. Phân tích các hư hỏng thông thường của hệ thống kiểm soát khí xả 2. Cách khắc phục Phần 1: Các video của Hocdienoto Phần 2: Các video tham khảo thêm [Xe oto]Tại sao biết cảm biến cho bầu lọc than hoạt tính bị hư?Giải thích chi tiết Hocdienoto.com… .

Bài 10: Sửa chữa dây điện thường gặp
Nội dung chính 1. Cách nối dây, sửa chữa dây điện, dây nối thường gặp. Nối như thế nào cho đúng 2. Các video tham khảo Phần 1: Video của hocdienoto Phần 2: Video tham khảo thêm Automobile Harness and Wire Repair, How to Solder and protect wires How to correctly repair, solder and protect… .