Bài 8: Đấu mạch điều khiển quạt giàn lạnh hệ thống điều hòa ôtô
Đấu mạch điều khiển quạt giàn lạnh Camry 1999 (loại điện trở) Quạt giàn lạnh lấy gió từ ngoài (hoặc trong xe), thổi qua két lạnh (két sưởi – nếu có), qua các cửa (cửa trung tâm, cửa bên, cửa dưới chân, cửa sưởi kính chắn gió). Quạt có thể bật mà không cần phải… .