Bài 12: Học điều khiển hệ thống lạnh ôtô
Các nội dung chính 1. Học nguyên lý điều khiển các motor servo 2. Học các cảm biến đầu vào 3. Học các cơ cấu chấp hành đầu ra 4. Học nguyên lý điều khiển của các bộ điều khiển Tìm hiểu hoạt động các motor servo (loại motor thường) trong hệ thống điều hòa… .