Trang chủĐọc sơ đồ đấu dây

Bài 1: Đọc sơ đồ đấu dây của hãng Toyota

Bài 1: Đọc sơ đồ đấu dây của hãng Toyota
Like Tweet Pin it Share Share Email

Nội dung chính:

1. Sau khi người học đã hiểu được, vẽ được các ký hiệu điện cơ bản trên sơ đồ đấu dây. Bước kế tiếp sẽ tìm hiểu cách đọc sơ đồ đấu dây của Toyota

Phần đọc sơ đồ đấu dây sẽ có các ý chính sau:

Cách đọc một sơ đồ đấu dây (tên hệ thống, giắc đực, giắc cái, cách tra …)

Vị trí của các thiết bị trên xe

Vị trí của các giắc nối trên xe

2. Nguyên lý hoạt động của từng hệ thống (sẽ học trong các chuyên mục sau)

Phần 1: Các video của hocdienoto

Hiểu được từng ký hiệu trên sơ đồ đấu dây (số chân, số giắc, giắc đực, giắc cái, mã thiết bị …)

Download tài liệu, tập luyện để thuần thục cách đọc

Link tài liệu cuốn hướng dẫn đọc sơ đồ đấu dây của Toyota

https://hocdienoto.com//bit.ly/2NPNCD7

Link tài liệu cuốn sơ đồ đấu dây Toyota Camry 1999

https://hocdienoto.com//bit.ly/2QeNw9A

Link tài liệu cuốn sơ đồ đấu dây Toyota Camry 2007

https://hocdienoto.com//bit.ly/2Xd2SwI

Video hướng dẫn

Phần 2: Các video tham khảo thêm

How to read Wiring Diagrams, part 2 of 2

Hocdienoto.com

Ý kiến (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai